see other banner

Προγράμματα Σπουδών


Δημιουργία υποδομής και εισαγωγή των μαθητών μας στη φιλοσοφία του συστήματος εκπαίδευσης του φροντιστηρίου μας.


Στο φροντιστήριο ΠΟΛΥΕΔΡΟ λειτουργούν ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών μας.

Οι εκπαιδευτικοί μας στόχοι για τα τμήματα Γυμνασίου είναι:

 • οι καλύτερες  δυνατές επιδόσεις του μαθητή κατά την τρέχουσα σχολική περίοδο
 • η εμπέδωση των βασικών δομών των κυρίων μαθημάτων, με συνεχή εξάσκηση και την απαραίτηση μεθοδολογία
 • η κάλυψη γνωστικών κενών προηγουμένων τάξεων
 • η σταδιακή προετοιμασία για τις απαιτήσεις του Λυκείου

Ο έλεγχος της απόδοσης των μαθητών μας εξασφαλίζεται μέσω συνεχών προγραμματισμένων διαγωνισμάτων.

 Η τάξη των μεγάλων αποφάσεων

Η Α΄Λυκείου αποτελεί κομβικό σημείο για την πορεία του μαθητή καθόσον στο τέλος της χρονιάς θα κληθεί να επιλέξει την ομάδα προσανατολισμού που θα ακολουθήσει για τις σπουδές του. Δυστυχώς οι επιλογές των μαθητών πολλές φορές καθορίζονται από μη ορθολογικούς παράγοντες (φίλοι, απόψεις ότι κάποια κατεύθυνση απαιτεί μικρότερη προσπάθεια από κάποια άλλη, υπερεκτίμηση δυνατοτήτων, κ.α.), με συνέπεια την μη πραγμάτωση των στόχων τους και την συνακόλουθη απογοήτευση.

Στα πλαίσια του Συστήματος Ολοκληρωμένης Μαθητικής Στήριξης που εφαρμόζουμε στο Φροντιστήριό μας, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας με έναν τρόπο αξιόπιστο και αντικειμενικό να διερευνήσουν τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους. Αυτό επιτυγχάνεται με ειδικά διαγνωστικά τεστ (g-test  και Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ-Γ' Φάση) και τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού («ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ») που χορηγούμε στους μαθητές μας. Ο Πιστοποιημένος Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Φροντιστηρίου μας, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των παραπάνω τεστ και σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα επαγγελματικά ενδιαφέροντα του μαθητή, τον ενημερώνει για τις επαγγελματικές διεξόδους που ταιριάζουν στις δυνατότητες και στην προσωπικότητά του.

Στην Α΄ Λυκείου λοιπόν ο μαθητής ακολουθεί ένα πρόγραμμα προετοιμασίας, προσαρμοσμένο στο εκάστοτε ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θα του επιτρέψει:

 • να ανταποκριθεί δυναμικά στο νέο και αρκετά πιο απαιτητικό περιβάλλον του Λυκείου
 • να καλύψει γνωστικά κενά από τις προηγούμενες τάξεις του Γυμνασίου
 • να προσαρμοσθεί στο εξεταστικό σύστημα των Πανελληνίων, μέσα από πληθώρα ασκήσεων, τεστ, δίωρων προγραμματισμένων διαγωνισμάτων και συμμετοχής στα Επαναληπτικά Θέματα της Ο.Ε.Φ.Ε. (Α’, Β’ και Γ’ Φάση)
 • να θέσει γερές βάσεις για την Ομάδα Προσανατολισμού που θα ακολουθήσει στη Β΄ Λυκείου

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν όλα τα κύρια μαθήματα και είναι προσαρμοσμένα έτσι ώστε να μην επιβαρύνουν ιδιαίτερα τον διαθέσιμο χρόνο των μαθητών.

Τα τμήματα είναι ομοιογενή και δημιουργούνται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγνωστικών τεστ "g-test", στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά όλοι οι μαθητές μας.

 Έναρξη του διετούς κύκλου προετοιμασίας για της Πανελλήνιες Εξετάσεις

Έχοντας πλέον αποφασίσει ο μαθητής για την Ομάδα Προσανατολισμού που θα ακολουθήσει στη Β' Λυκείου, ξεκινά ένα διετές πρόγραμμα συστηματικής προετοιμασίας με απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση του στις πανελλήνιες εξετάσεις. Η προσπάθεια αυτή υλοποιείται μέσα από το Σύστημα Ολοκληρωμένης Μαθητικής Στήριξης που εφαρμόζει το Φροντιστήριό μας και ειδικότερα για την Β' Λυκείου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση:

 • στην πλήρη αξιοποίηση του πλούσιου και δωρεάν χορηγούμενου εκπαιδευτικού υλικού
 • στα συνεχή τεστ και προγραμματισμένα τρίωρα εβδομαδιαία διαγωνίσματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, σύμφωνα με τη δομή και το πνεύμα των Πανελληνίων Εξετάσεων.
 • στην διδακτική και ψυχολογική υποστήριξη του μαθητή
 • στην πλήρη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την αναλυτική και συνθετική σκέψη του μαθητή.

Τα τμήματα είναι ομοιογενή και δημιουργούνται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγνωστικών τεστ "g-test", στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά όλοι οι μαθητές μας.

Στην τελική ευθεία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Στη Γ΄ Λυκείου ο μαθητής εισέρχεται στην τελική φάση του διετούς κύκλου προετοιμασίας του για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και η οποία ξεκινά οπωσδήποτε από το καλοκαίρι. Βασική μας επιδίωξη αποτελεί η κάλυψη της εξεταστέας ύλης το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου, ούτως ώστε να ακολουθήσει μια συστηματική και σε βάθος επανάληψη αυτής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η επανάληψη να ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου, ώστε οι μαθητές μας να συμμετάσχουν στα Επαναληπτικά Θέματα της ΟΕΦΕ τα οποία διεξάγονται κατά την διάρκεια των διακοπών του Πάσχα. Από τα αποτελέσματα των Επαναληπτικών Θεμάτων θα διαγνώσουμε τυχόν κενά και αδυναμίες των μαθητών μας και θα ξεκινήσουμε μια στοχευμένη και εξατομικευμένη πλέον τελική επανάληψη για τις εξετάσεις.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα γενικής παιδείας και Ομάδας Προσανατολισμού. Το πλήθος των ωρών του προγράμματος είναι ιδιαίτερα ισορροπημένο ώστε, αφενός μεν να καλύπτεται άνετα η εξεταστέα ύλη χωρίς να επιφορτίζονται οι μαθητές με πολλές ώρες διδασκαλίας και αφετέρου να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι οικογένειες των μαθητών μας.

Επίσης εκτός από τα μαθήματα το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρη κύκλο προγραμματισμένων τρίωρων διαγωνισμάτων, επιπέδου και φιλοσοφίας Πανελληνίων Εξετάσεων.

Στο φροντιστήριο ΠΟΛΥΕΔΡΟ η επιτυχία των μαθητών μας γίνεται για εμάς προσωπική υπόθεση, οι στόχοι τους γίνονται και δικοί μας στόχοι και υποστηρίζουμε ολόψυχα τον επίπονο αγώνα τους. Μια υποστήριξη, η οποία στηρίζεται στον επαγγελματισμό, στην συνεχή προσπάθεια για βελτίωση και στην ανάπτυξη ειλικρινών σχέσεων με μαθητές και γονείς.

Τα τμήματα είναι ομοιογενή και δημιουργούνται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγνωστικών τεστ "g-test", στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά όλοι οι μαθητές μας.

Θερινά Προγράμματα Σπουδών

Τα Θερινά τμήματα του Φροντιστηρίου μας ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα με τα χειμερινά τμήματα και ολοκληρώνονται σε έξι εβδομάδες. 

Έναρξη 17/6/2024 και Λήξη 26/7/2024

Η έγκαιρη εγγραφή είναι απαραίτητη για την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση των μαθητών σε ομοιογενή τμήματα. 

 • Γιατί να κάνω θερινή προετοιμασία;

Η θερινή προετοιμασία είναι αναγκαία για όλους τους μαθητές που έχουν υψηλούς στόχους, καθόσον μέσω αυτής επιτυγχάνεται: 


 1. Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διατιθέμενου χρόνου, ο οποίος είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και αυτό, γιατί είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να δημιουργηθούν οι ιδανικές συνθήκες αποτελεσματικής εκπαίδευσης μέσα σε στενά χρονικά πλαίσια και ειδικότερα τώρα, μετά τα νέα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας για τον χρόνο διεξαγωγής των Ενδοσχολικών και Πανελλαδικών Εξετάσεων.
 2. Η εμπέδωση βασικών εννοιών και κάλυψη γνωστικών κενών από την ύλη της προηγούμενης τάξης, που είναι απαραίτητες για την διδασκαλία της ύλης της επόμενης τάξης του Λυκείου.
 3. Η κάλυψη της εξεταστέας ύλης το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου, ούτως ώστε να ακολουθήσει μια συστηματική και σε βάθος επανάληψη αυτής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η επανάληψη να ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου, ώστε οι μαθητές μας να συμμετάσχουν στα Επαναληπτικά Θέματα της Ο.Ε.Φ.Ε. τα οποία διεξάγονται κατά την διάρκεια των διακοπών του Πάσχα. Από τα αποτελέσματα των Επαναληπτικών Θεμάτων θα διαγνώσουμε τυχόν κενά και αδυναμίες των μαθητών μας και θα ξεκινήσουμε μια στοχευμένη και εξατομικευμένη πλέον τελική επανάληψη για τις εξετάσεις.
 • Γιατί τον Ιούλιο και όχι τον Αύγουστο;

Το Φροντιστήριό μας έχοντας ως πάγια φιλοσοφία την εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών στην εκπαίδευση και εστιάζοντας στις ανάγκες τόσο των μαθητών όσο και των οικογενειών τους, επιλέγουμε να κάνουμε θερινά μαθήματα κατά την περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου, για τους παρακάτω λόγους:

 1. Ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ο μήνας των θερινών διακοπών και έτσι είναι καταγεγραμμένος από την παιδική μας ηλικία στο υποσυνείδητο όλων μας. Ως συνέπεια αυτού, η έναρξη ουσιαστικά του νέου σχολικού έτους τον Αύγουστο αντί του Σεπτεμβρίου, αποτελεί μια βάναυση ανατροπή στην ψυχολογία των μαθητών καθώς το Α’ σχολικό τετράμηνο μετατρέπεται σε ένα κουραστικό πεντάμηνο, χωρίς καμία ενδιάμεση ανάπαυλα.
 2. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας των πολιτιστικών εκδηλώσεων, των ανταμωμάτων, των τοπικών εορτών και των καλοκαιρινών αποδράσεων, γιατί οι περισσότεροι γονείς, συγγενείς και φίλοι τότε παίρνουν τις άδειές τους.
 3. Ο Αύγουστος είναι ο θερμότερος μήνας του έτους και η μελέτη εν μέσω καύσωνα δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτική. Και μαζί με τους μαθητές οι οποίοι καταπονούνται χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα, ταλαιπωρείται και η υπόλοιπη οικογένεια η οποία για λόγους συμπαράστασης δεν κάνει συνήθως διακοπές.
 4. Η συντριπτική πλειοψηφία των φροντιστηρίων, μελών της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (Ο.Ε.Φ.Ε.), λειτουργεί θερινά τμήματα κατά την διάρκεια των μηνών Ιουνίου & Ιουλίου.
 5. Το χρονικό διάστημα από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Ιουλίου, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο τους. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να συμβουλεύσουμε και να καθοδηγήσουμε τους μαθητές μας στη συμπλήρωσή του, με την βοήθεια του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού του φροντιστηρίου μας. Όταν οι μαθητές μας και οι γονείς τους αγωνιούν, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές!

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω λόγους διαμορφώσαμε τα θερινά μας προγράμματα ως εξής:

 • Με την λήξη των σχολικών εξετάσεων κατά το τέλος του μηνός Μαΐου, δεν αρχίζουμε αμέσως τα μαθήματα, αλλά αφήνουμε για παιδαγωγικούς λόγους ένα χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων, προκειμένου οι μαθητές να ηρεμήσουν και να ξεκουραστούν μετά από ένα πεντάμηνο συνεχών σχολικών μαθημάτων και εξετάσεων.
 • Την τρίτη εβδομάδα του Ιουνίου αρχίζουν τα θερινά μας προγράμματα προετοιμασίας 6 εβδομάδων, τα οποία ολοκληρώνονται κατά το τέλος του μηνός Ιουλίου.
 • Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου οι μαθητές μας γράφουν κάποια επαναληπτικά διαγωνίσματα πάνω στην ύλη των μαθημάτων των θερινών προγραμμάτων. Ξεκούραστοι πλέον και ανανεωμένοι οι μαθητές μας αρχίζουν τον Σεπτέμβριο τον δύσκολο αγώνα τους για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Εστιάζουμε στις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή μας καλύπτοντας αυτές εξατομικευμένα, πάντα με γνώμονα τη γνωστική του υποδομή με παράλληλη την ψυχολογική του υποστήριξη. Υλοποιούμε το έργο μας ακολουθώντας έξι βασικές εκπαιδευτικές συνιστώσες και οδηγούμε σταθερά τους μαθητές μας στην κορυφή!
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Συνεχή διαγωνίσματα επιλεγμένα από έμπειρους καθηγητές και συμμετοχή στα Επαναληπτικά Θέματα της Ο.Ε.Φ.Ε.
ONLINE TEST
Online ΤΕΣΤ και Ενημέρωση μαθητών - γονέων μέσα από την διαδικτυακή πλατφόρμα edu4schools.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Υποδειγματικά λυμένα θέματα, ερμηνευτικά σχόλια και πρωτότυπες ασκήσεις αυτενέργειας για το σπίτι.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Δωρεάν χορήγηση βιβλίων και φυλλαδίων που συγγράφονται από τους καθηγητές του φροντιστηρίου.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Στους μαθητές μας παρέχουμε το τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ και τον "Οδηγό Σταδιοδρομίας".
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι καθηγητές μας και οι γονείς βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, στηρίζοντας από κοινού τον δύσκολο αγώνα των μαθητών μας.

Στειλτε το μηνυμα σας

Joomla forms builder by JoomlaShine
Κύλιση στην Αρχή